Skip to content

Andra religioner och begravningar

logo Transparent logo

Svenska Kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. 

Här kan du läsa hur andra religoner och begravningsceremonier i Sverige går till. 

Läs mer om…

Islam

Hinduismen

Buddismen

Judendomen

Jehovas Vittnen

Ortodoxa Kyrkan

Askgravlund