Skip to content

Andra religioner och begravningar

Andra religioner och begravningar:  

Läsa hur andra religoner och begravningsceremonier i Sverige går till. 

Begravningsritualer och traditioner varierar mellan olika religioner och kulturer runt om i världen.

Nedan finns några exempel på hur begravningar kan skilja sig inom olika religioner:

Kristendom:

Inom kristendomen finns olika traditioner och praxis beroende på den specifika trosinriktningen. I allmänhet inkluderar begravningar ofta en ceremoni i en kyrka eller kapell där böner, psalmer och predikningar kan hållas. Den avlidnes kropp begravs sedan i en kyrkogård eller på annan lämplig plats. Vissa delar av kristendomen exempelvis katolska kyrkan. Praktiserar kroppsliga uppståndelseförhoppningar, där tron är att den avlidnas kropp kommer att uppstå i en förvandlad form på domens dag.

Islam:

Inom Islam är det vanligt att själva begravningen sker så snart som möjligt efter dödsfallet. En muslimsk begravning sker vanligtvis genom att kroppen tvättas rituellt även kallad Ghusl av personer av samma kön. Kroppen kläs i vit klädsel och sedan har man begravningsbönen Janazah.  Begravningen äger rum på en muslimsk begravningsplats, där kroppen läggs i en enkel kista och begravningsplatsen markeras med en gravsten eller liknande markeringsmetod.

Buddhism:

Inom buddhismen är det vanligt att kroppen kremeras efter döden. Kremering ses som en symbol för overksamheten av kroppsliga begär och för att återställa naturens cykel. Vanligtvis hålls en begravning där munkar leder bönen och buddhistiska läror diskuteras. De kremerade resterna placeras sedan i en urna och kan placeras i en buddhistisk tempelhall eller begravningsplats.

Judendom:

Inom Judendomen strävar man efter en snabb begravning, helst inom 24 timmar efter dödsfallet. Begravningsceremonin, känd som begravningstjänsten.

Begravningstjänsten hålls vanligtvis på Judiska begravningsplatser. Kroppen placeras sen i en enkel träkista och kremering är vanligtvis inte tillåtet. Judiska begravningstraditioner varierar också mellan olika riktningar och kulturella influenser.

Nedan finns några exempel på hur begravningar kan skilja sig inom olika religioner:

Läs mer om olika religoner externa länkar nedan…

Islam

Hinduismen

Buddismen

Judendomen

Jehovas Vittnen

Ortodoxa Kyrkan

Askgravlund