Skip to content

Begravningslagen 

logo Transparent logo

Begravningslagen

även känd som begravningsförordningen, är en lagstiftning som reglerar hanteringen av begravningar och begravningsplatser. Syftet med lagen är att säkerställa en respektfull och värdig begravning samt att skydda miljön.


Huvudsakligen reglerar begravningslagen följande områden:

Begravningsceremoni

Lagen reglerar hur en begravning ceremoniellt ska genomföras, inklusive vilka religiösa eller kulturella riter som är tillåtna. Det kan också fastställa tider för ceremonin.


Begravningsplats 

Lagen reglerar etableringen och drift av begravningsplatser. Det fastställer vilka områden som är lämpliga för begravningsändamål samt hur marken ska skötas och underhållas. Det kan också reglera antalet gravplatser som tilldelas enskilda personer eller familjer.


Gravsättning

 Lagen reglerar hur kroppen eller askan efter en avliden person får grävas ned eller brännas. Den kan fastställa krav på användning av kistgrav eller urngrav samt bestämmelser om kremering och askkista.


Begravningsföretag

Lagen kan också reglera de krav som ställs på begravningsföretag och deras verksamhet. Det kan omfatta krav på tillstånd för att bedriva begravningsverksamhet och krav på att företagen ska följa etiska regler och standarder.
Begravningslagen varierar från land till land och kan ha specifika bestämmelser beroende på den rådande kulturen, traditionerna och religiösa övertygelserna inom landet. Det är viktigt att följa begravningslagen för att säkerställa att begravningar genomförs på ett rättssäkert och respektfullt sätt.

Begravningslagen i Sverige omfattar riktlinjer och skyldigheter vid dödsfall.
När någon avlidit måste det anmälas till skatteverket. Alla avlidna måste gravsättas i kista/urna enligt lagen.

Läs mer om begravningslagen här: 

Begravningslagen