Skip to content

Vid Begravningen

Källa: begravningar.se

Vid begravning sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, oftast den högra och övriga gäster på motsatta sidan. Avvikelser kan givetvis förekomma både av traditionsbundna och praktiska skäl. Som vän eller bekant sätter du dig på den motsatta sidan om de anhöriga. 
De närmast anhöriga sitter alltid längst fram i ceremonilokalen. Till nära anhöriga räknas alltid den avlidnes maka/make, syskon, barn och barnbarn med respektive, mor- och farföräldrar. Även ingifta släktingar som svåger, svägerska och syskonbarn.
Om du är frånskild från den avlidne räknas du inte som nära anhörig och ska placera dig bland övriga gäster på begravningen.