Skip to content

Jehovas Vittnen

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse och kristen trossamfund som grundades på 1800-talet. De har en distinkt tolkning av Bibeln och följer strikt deras egna teologiska läror och principer. Samfundet har i dag i 6,7 miljoner medlemmar i världen och
22 129 medlemmar i Sverige och tillhör ett av de snabbast växande kristna samfunden i dag.

Bra att känna till:

När en medlem dör är det inte säkert att kistan skall vara med vid begravningen.                                                                                                

Ofta väljer man kremation/gravsättning direkt. Om övrig släkt inte är medlem
kan kistan vara med vid begravningen om de så önskar.

Här är några viktiga punkter att känna till om Jehovas Vittnen:

Tro och lära: Jehovas Vittnen tror att Bibeln är Guds sanna ord och att deras trosuppfattningar och läror är baserade på en noggrann tolkning av Bibeln. De lägger stor vikt vid att sprida Guds rike och förkunnar att de är det enda sanna trossamfundet.


Jehova som namn:

Jehovas Vittnen anser att Guds rätta namn är Jehova och att detta namn bör användas. De använder detta namn flitigt i sin tro och förkunnelse.

Evangelisation och dörrknackning:

En framträdande egenskap hos Jehovas Vittnen är deras engagemang för att förkunna sin tro genom dörrknackning och evangelisation. De tror att det är deras uppdrag att sprida sitt budskap och väcka intresse för deras tro.

Ingen militärtjänst eller firande av högtider:

Jehovas Vittnen förkastar deltagande i militärtjänst och firandet av högtider som de anser ha hedniska eller icke-bibliska ursprung, inklusive födelsedagar, jul och påsk.

Transfusion av blodprodukter:

En annan framstående doktrin inom Jehovas Vittnen är förbudet mot blodtransfusioner, även i livshotande situationer. De tror att blodet är heligt enligt Bibeln och att man bör undvika transfusioner.

Gudstjänster och möten:

Jehovas Vittnen håller sina gudstjänster och bibelstudier i sina egna kongregationer, särskilt kallade Rikets salar. Dessa möten fokuserar på bibelläsning, förkunnelse och gemenskap inom trossamfundet.
Det är viktigt att komma ihåg att informationen ovan är en allmän sammanfattning och att det kan finnas ytterligare aspekter och nyanser i Jehovas Vittnens läror och praxis. Som medlem i ett religiöst samfund eller grupp är det alltid bäst att söka mer detaljerad information och interagera med specifika medlemmar för en grundligare förståelse av deras övertygelser och praxis.

Vill du veta mer om Jehovas Vittnen besök deras hemsida genom att klicka på länken Jehovas Vittnen