Skip to content

Jehovas Vittnen

Källa: Sveriges Begravningsbyråers Förbund, trossamfunden

Läran har sitt ursprung i USA under 1870-talet. Samfundet har i dag i medeltal 6,7 miljoner medlemmar i världen och
22 129 medlemmar i Sverige (2007). Världs- vitt tillhör de ett av de snabbast växande kristna samfunden i dag. Jehovas vittnen har egna gudstjänstlokaler, ”Rikets sal” där man har sina möten.

Församlingen går in i en position som är lika stark som familjens. Om övriga familjemedlemmar/släktingar inte är medlemmar bryter man ofta kontakten.

Bra att känna till:

När en medlem dör är det inte säkert att kistan skall vara med vid begravningen.                                                                                                

Ofta väljer man kremation/gravsättning direkt. Om övrig släkt inte är medlem
 kan kistan vara med vid begravningen om de så önskar.