Skip to content

Begravningscermoni 

Det finns olika typer av begravningsceremonier och de kan variera beroende på kulturella, religiösa och personliga övertygelser.

Här är några vanliga aspekter som kan ingå i en begravningsceremoni:

Plats:

Begravningsceremonier kan äga rum på olika platser, såsom en kyrka, ett kapell, ett krematorium eller ett gravområde.

Mässa eller religiös ceremoni:

Denna ceremoni kan inkludera bönar, låtar, läsningar och predikningar enligt den specifika trosuppfattningen.

Tal och hyllningar:

Under ceremonin kan nära anhöriga, vänner eller representanter från samhället hålla tal eller hyllningar till den avlidne. Dessa tal kan inkludera personliga minnen, berättelser och en hyllning till den avlidnas liv och betydelse.

Musik och sånger:

Musik är en vanlig del av en begravningsceremoni och kan inkludera sånger, hymner eller instrumentala stycken som har en speciell betydelse för den avlidna eller deras familj.

  • Väljer du en traditionell begravning följer du en ritual med ingångsmusik, psalmer, musik vid defilering, psalmer och utgångsmusik.

Väljer du en borgerlig begravning är valet friare. Kanske finns det någon anhörig som kan sjunga eller spela något instrument

Läsningar och dikter:

Det är vanligt att inkludera läsningar från religiösa texter, dikter eller utdrag från litteratur som har anknytning till döden och sorg. 

Avslutande ritualer:

Tända ljus, sprida askan eller lägga blommor på graven är några speciella ritualer vid en begravningsceremoni

Dessa ritualer kan vara symboliska och hjälpa till att markera övergången och avslutet av ceremonin.
Det är viktigt att komma ihåg att begravningsceremonier kan vara olika för varje familj och individ.

Det är en personlig tid då sörjande kan uttrycka sin sorg och komma samman för att minnas och hedra den avlidna personen på ett sätt som är meningsfullt för dem.

Program för begravningsceremonin

  • Hur vill du att det ska se ut?
  • Vilket sorts papper, färg och typsnitt vill du använda?
  • Foto på dig eller samma symbol som i dödsannonsen?

Annons i tidning

  • Formulering
  • Dikt
  • Symbol

Kista/urna
Det finns ett stort urval av kistor/urnor i olika prisklasser.

Din klädsel
Svepning är fortfarande vanligt, men idag kan man också välja egna kläder. Kanske festblåsan/kostymen eller något annat klädesplagg som betyder speciellt mycket.

Gästernas klädsel
Du kanske vill att gästerna ska ha något speciellt på sig? formell eller valfri klädsel?

Blommor

  • Önskemål om blommor? Favoritblomma?
  • Kanske du hellre vill att gästerna väljer att sätta in pengar på en fond 

Ditt tal
En sista hälsning från dig till dina efterlevande (skrivet av dig eller på en CD-skiva), eventuellt tillsammans med din önskemusik.

Gravsten
Det finns en mängd olika varianter i olika prisklasser. Kanske det redan finns en gravsten som ska textkompletteras.