Skip to content

Omplacering av djur vid dödsbo

Omplacering av djur vid dödsbo 

När det uppstår en situation där en person har avlidit och lämnar efter sig ett eller flera djur, kan omplacering vara en lämplig lösning för att se till att djuret fortsätter få den vård och omsorg det behöver.

Här är några steg att beakta vid omplacering av djur vid dödsbo:

Ta reda på om det finns någon anhörig: 

Ta reda på om det finns någon anhörig för den avlidne som kan ta hand om djuret. Men det kan även vara en vän eller juridisk förvaltare som hjälper dig att med omplaceringen. Om inte, kan det vara nödvändigt att engagera en djurorganisation, en veterinär eller en annan sakkunnig person.

Djurets behov:

Försök förstå djurets specifika behov och dess beteende. Ta reda på  hälsostatus, vaccineringshistorik och eventuella medicinska behov. Det är viktigt att ha all nödvändig information om djurets rutiner, matvanor, beteende och tidigare vård för att underlätta omplaceringen.

Kontakta djurorganisationer:

Ta kontakt med lokala djurorganisationer, djurhem eller räddningsgrupper och undersök möjligheterna till en omplacering. Dessa organisationer är  experter på att hitta nya hem åt djur och kan även erbjuda stöd och råd under  processen.

Förbered djuret för omplacering:

Se till att djuret är i bästa möjliga skick inför omplaceringen. Det innebär att ge djuret en ordentlig veterinärundersökning, uppdatera vacciner och besikta hälsan samt att säkerställa att djuret är kastrerat eller steriliserat. Det kan vara bra att förbereda en ordentlig dokumentation över djurets medicinska historik samt djurets beteende  för att kunna dela den informationen till de nya ägarna.

Hitta rätt matchning:

Arbeta tillsammans med djurorganisationen för att hitta en lämplig matchning mellan djuret och en potentiell ny ägare. Djurorganisationen kan hjälpa till att göra bakgrundskontroller och arrangera möten mellan djuret och de potentiella ägarna för att bedöma en lämplig matchning, när matchningen är gjord kan överföring av ägandeskap till den nya ägaren ske.

Uppföljning:

När omplaceringen är gjord är det viktigt att följa upp med den nya ägaren för att se om djuret anpassar sig och trivs i sitt nya hem och får den kärlek den behöver.

Viktigt:

Var medveten om att omplacering av djur vid dödsfall kan vara en känslig process för djuret, vilket kan orsaka stress och ångest. Att arbeta med erfarna och ansvarsfulla djurorganisationer kan vara till stor hjälp för att underlätta övergången och göra det bästa för djuret i denna situation.

Djurorganisationer man kan vända sig till

Djurskyddet 

Hundar utan hem 

Hundstallet 

Stockholms katthem