Skip to content

Bisättningslokal

Du har rätt att få se den döde i det tillhandahållna bisättningsrummet som ett tillfälle innan man stänger kistan inför begravningsakten.

Förvaringen i bisättningslokalen finansieras av begravningsavgiften. Vid det tillfället kroppen visas i bisättningsrummet finns det möjlighet att lägga i något personligt i kistan. Efter denna akt transporteras kistan till kyrkan.