Skip to content

Bisättningslokal

Du har rätt att få se den döde i det tillhandahållna bisättningsrummet som ett tillfälle innan man stänger kistan inför begravningsakten.

Förvaringen i bisättningslokalen finansieras av begravningsavgiften. Vid det tillfället kroppen visas i bisättningsrummet finns det möjlighet att lägga i något personligt i kistan. Efter denna akt transporteras kistan till kyrkan.      

Vad är då en en bisättningslokal? 

Bisättningslokal är en plats där begravningstjänster och minnesstunder kan hållas för att hedra och komma ihåg en avliden person. En plats där familj och vänner kan samlas för att sörja, minnas den som har gått bort.

En bisättningslokal kan vara ansluten till en kyrka, ett kapell eller en begravningsbyrå. Den kan också vara fristående och användas för icke-religiösa begravningar eller ceremonier. Många bisättningslokaler har sittplatser, ett altare eller podium för tal, samt ljud- och ljussystem för att kunna skapa en passande atmosfär.

Det är vanligt att en bisättningslokal också har en plats för att visa upp fotografier, blommor, minnesgåvor och andra personliga föremål som hedrar den avlidne. Det kan även finnas en plats för att ta emot kondoleanser och tröst ifrån släkt och vänner.