Skip to content

Dödsboet

Dödsboet: 

Dödsboet kallas de tillgångar som de efterlevande ska få ärva. Efterlevande make, sambo, barn och de som blivit omnämnda i testamentet är delägare i dödsboet. Under uppdelningen utav dödsboet så förvaltar delägarna gemensamt dess innehåll.

Uppdelning

Uppdelningen går till på så sätt att om den avlidne var gift så får den kvarlevande maken eller makan ärva före barnen förutsatt att de var deras gemensamma barn.

Det gäller dock inte om en skilsmässa pågick vid dödsfallet. Om den efterlevande maken eller makan dör så har de kvarlevande barnen automatiskt rätt till tillgångarna som är över. Det betyder att den första kvarlevande som ärver har rätt att göra vad som helst med arvet (även att göra av med allt) utom att testamentera bort det.

Barn

Barn till den avlidne som inte var gemensamma barn, så kallade särkullbarn, har rätt till sitt arv med en gång.

Om barnet eller barnen däremot avstår arvet för den kvarlevandes skull så har de rätt till att ärva denne på samma sätt som gäller för biologiska barn.

Om den avlidnes barn inte är kvar i livet eller om de avskriver sig arvet så får deras barn ärva. Varje gren på släktträdet har en lika stor laglott. Det betyder att om arvet uppgår till 500 000 kronor och den avlidne har ett barn i livet och ett avlidet barn som i sin tur har två barn så får det levande barnet 250 000 kronor och det avlidne barnets barn får 125 000 kronor var.

Om den avlidne inte var gift så är det i första hand barnen som ärver och därefter barnbarnen osv. Om den avlidne inte hade någon egen familj men föräldrar kvar i livet så är det de som får ärva.

Är föräldrarna döda så tillfaller arvet syskonen och om syskonen också är avlidna så ärver deras barn. Om de inte hade några barn så är det den avlidnes mor- och farföräldrar som har rätt till arvet. Om även de är döda så är det fastrar och farbröder samt mostrar och morbröder som får ärva.

Kusiner har dock ingen laglig rätt till arvet om inte testamentet säger det. Finns det inga släktingar och inget testamente så tillfaller arvet Allmäna arvsfonden.

IMG_2577