Skip to content

Bisättning

Bisättning handlar om att tillfälligt lagra och till viss del göra den avlidna fin inför eller tilldess begravningsakten sker. Ordna kistan, tvätta rent den döde och fixa med kläder (egna eller tillhandahållen svepdräkt) och placera den döde i kistan.