Skip to content

Bisättning

Bisättningen kan variera beroende på personens önskemål eller religiösa kulturella traditioner. 
Vanligtvis hålls en bisättning efter begravningen eller kremeringen av den avlidne.

Det kan vara en enskild händelse eller en del av en större begravning. Men syftet med bisättningen är att ge möjlighet för familj och vänner att komma för att ta farväl och hedra minnet av den avlidne och finnas där för varandra som stöd och tröst. 

Under en bisättning kan olika ceremonier eller ritualer äga rum, såsom religiösa böner eller sånger, minnestal, ljusceremonier eller minnesbilder. Det är vanligt att personliga minnesföremål eller symboler för den avlidne placeras eller presenteras under bisättningen, som exempelvis fotografier, blommor eller personliga föremål.

Bisättningar kan hållas i olika typer av platser, inklusive kapell, kyrkor, templet, krematorier eller begravningsplatsen. Oavsett var bisättningen äger rum är det en tid för reflektion, gemenskap och att hedra minnet av den avlidne på ett sätt som passar deras personlighet och önskemål.

Det är vanligt att anlita en begravningsentreprenör eller präst för att hjälpa till med planeringen och genomförandet av bisättningen. De kan hjälpa till att skapa en meningsfull och värdig ceremoni och bistå med praktiska arrangemang, inklusive transporter, musik, blommor och annat som kan behövas för att göra bisättningen minnesvärd och personlig.

Sammanfattningsvis är en bisättning en ceremoni eller ritual som äger rum efter en persons död för att hedra och fira deras liv. Det är en möjlighet för familj och vänner att samlas för att ta farväl och erbjuda tröst och stöd till varandra i sorgens stund.

Bisättning handlar om att tillfälligt lagra och till viss del göra den avlidna fin inför eller tilldess begravningsakten sker. Ordna kistan, tvätta rent den döde och fixa med kläder (egna eller tillhandahållen svepdräkt) och placera den döde i kistan.

Bisättning Svenska Kyrkan