Skip to content

Att skriva en dödsannons

Att skriva en dödsannons 

När någon avlidit så brukar de efterlevande sätta in en dödsannons i tidningen eller på nätet.

Dödsannonsen kan vara en inbjudan till begravningen eller till minnesstunden.

Oftast avslutar man dödsannonsen med en kort personlig text eller vers.

Det finns ingen fastställd mall för en dödsannons, men det finns några vanliga element som vanligtvis inkluderas.

Rubrik:

En dödsannons börjar vanligtvis med en rubrik som indikerar att det är en dödsannons, till exempel ”Till minne av”.

Namn:

Den avlidnas namn är vanligtvis det första som anges i annonsen.

Födelsedatum och dödsdatum:

Dessa datum brukar anges bredvid personens namn för att ange när personen föddes och när de gick bort.

Familjemedlemmar:

Det är vanligt att inkludera namnen på de direkta familjemedlemmarna, som make/maka, barn, föräldrar och syskon.

Tack och hyllning:

Det är vanligt att inkludera en kort text där man tackar för kondoleanser och uttrycker sin uppskattning över den bortgångnes liv och betydelse.

Begravningsceremonin:

Ta med detaljer om begravningsceremonin eller minnesstunden, inklusive tid, plats och eventuell begäran om blommor eller donationer.

Kontaktinformation:

Det är viktigt att inkludera kontaktinformation till nära anhöriga i annonsen så att personer som önskar skicka kondoleanser kan få göra det.

Det är alltid en bra idé att samråda med nära anhöriga för att utforma och publicera en dödsannons på ett lämpligt sätt.

Skapa en dödsannons