Skip to content

Avsluta sociala medier

Avsluta sociala medier

Meddela familj, arvingar, grannar, släkt och vänner om dödsfallet så snart som möjligt. Konton i sociala medier måste stängas eller bli minneskonton, Myndigheter och försäkringsbolag får reda på dödsfallet automatiskt, det får däremot inte alla företag så räkningar kan fortsätta komma.

Kontakta dom närmaste direkt om dödsfallet

Viktigt att du meddelar andra om dödsfallet så snart som möjligt. De närmaste bland familj och anhöriga är allra viktigast.  Berätta också för andra, till exempel övrig släkt, vänner, kolleger och grannar. Om det känns jobbigt så kan det vara bra att be om hjälp.

Beställ dödsfallsintyg från Skatteverket

Informera omgivningen om dödsfallet.

Börja med närmaste familjen sen går du vidare till släktingar, vänner, den avlidnes arbetsgivare och kollegor, närmaste granna

Många vet redan om dödsfallet

Kommuner och myndigheter får alltid reda på dödsfallet automatiskt genom att en läkare skickar dödsbevis till folkbokföringen. Om dödsfallet däremot sker i ett annat land ska du kontakta Svenska ambassaden i det land där dödsfallet inträffade.

Viktigt att kontakta företag som skickat räkningar efter dödsfallet så detta upphör direkt 

En del räkningar som kommer i den dödas namn behöver du inte betala med en gång. Kontakta istället de företag, som har skickat räkningar och informera dem om dödsfallet. Dödsboets pengar ska du i första hand använda till kostnader för begravning och om du anlitar någon för bouppteckning.

Sociala medier

Information om dödsfall kan spridas snabbt i sociala medier. Det går att avsluta den dödas konton på till exempel Facebook, Twitter och Instagram. Fundera över om ni vill att konton ska avslutas eller vara kvar. Det går även att behålla vissa konton i sociala medier som minneskonton. Det behövs ett dödsfallsintyg från Skatteverket för att avsluta konton i sociala medier. 

Det är inget du måste göra själv utan det går bra att ta hjälp av någon annan person.

Länkar för att avsluta olika konton

Kontakta Facebook föra att stänga ner den avlides konto eller omvandla kontot till en minnessida 

Kontakta Google för att avsluta den avlidnes Googlekonto 

Kontakta Instagram för att avsluta den avlidnes Instagramkonto 

Kontakta Linkedin för att ta bort den avlidnes Linkedin- profil 

Kontakta Twitter för att ta bort den avlidnes Twitterkonto 

 

Avsluta sociala medier