Skip to content

Betalningsansvarig

Alla som är folkbokförda i Sverige. Samhället täcker en del av kostnaderna

Dödsboet står för övriga kostnader eller närmast anhöriga om dödsboet inte täcker kostnaderna. Medlem i Svenska Kyrkan eller andra trossamfund har utan kostnad även tillgång till kyrkolokal, präst och musik.

Prata med församlingen i kommunen där den avlidna var folkbokförd, vad som ingår vid begravningen.

Socialtjänsten kan I vissa fall ge bistånd
, om en minderårig dör går det att ansöka om bistånd hos den lokala socialtjänsten för att hålla en begravning.

Varje kommun reglerar lokalt vilka som får tillstånd och vad som ingår m.m. tyvärr regleras tillstånden från fall till fall. Viktigt att kontakta socialtjänsten I den avlidnes hemkommun för att ta reda på mera information vad som gäller.

Olika försäkringar
 När en någon avlider kan det finnas försäkringar som täcker en del kostnader exempel olycksfall, hemförsäkring och livförösäkring. Kolla även upp om tidigare arbetgivare tecknat någon fackligförsäkring.