Skip to content

Arvstvister

En arvstvist kan vara komplicerad, påfrestande och  känslomässigt laddad. Ofta leder en arvstvist till splitring i familjen. Meningsskiljaktigheter gällande lösöre med och utan affektionsvärde, mellan dödsbodelägarna som kan eskalera, ge upphov till stora kostnader och medföra att avvecklingen av dödsboet tar onödigt lång tid. När en konflikt uppstått är det bäst för samtliga inblandade att hitta en samförståndslösning. 

Or­sa­ker till arvs­tvist

Vanlig orsak till konflikt uppstår kring arv är att barn får ärva olika mycket. Andra anledningar kan vara att testamentet är oklart eller att en arvtagare anser att testamentet är ogiltigt  och därför väcker något som heter klander, avlidne var omgift och barnen inte är ense med efterlevande make/make om fördelningen av kvarlåtenskapen eller att arvslöften som getts inte finns med i testamentet ja det finns många anledningar till att en tvist uppstår. 

lösa en arvs­tvist

Om arvingar är oense om ett arv, är det allra första steget att försöka lösa det genom att alla tillsammans diskuterar sig fram till en lösning. En annan lösning är att testatorn i testamentet kan utse en testamentsexekutor – en person som förvaltar och fördelar dödsboet. Är ingen sådan utsedd, kan någon av dödsbodelägarna be tingsrätten utse en boutredningsman. Denne förvaltar dödsboet och kan även skifta arvet. Tingsrätten kan även utse en skiftesman om en dödsbodelägare ansöker om en sådan. Har dödsboet sedan tidigare en boutredningsman eller en exekutor, blir de också skiftesmän. 

Behöver du hjälp med en Arvstvist? Vänd dig då till Juristfirman Actor