Skip to content

Begravningsavgift

logo Transparent logo

Begravningsavgiften som tas ut över skattsedeln av alla som är folkbokförda i en församling oavsett trostillhörighet, regleras lokalt och finansierar begravningsverksamheten hos varje kyrkogårdsförvaltning. Begravningsavgiftens storlek bestäms lokalt av varje ansvarig för begravningsverksamheten. Stockholm har Sveriges lägsta begravningsavgift. Den är 7 öre per skattekrona (0,07 procent av den till kommunal skatt deklarerade inkomsten).

Man har alltså rätt till följande som ingår i denna begravningsavgift:

 • En gravplats på en allmän begravningsplats i 25 år. Det ska inte kosta
 • dödsboet något. Oftast är det församlingen som står för detta.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av den
 • öppnade graven.
 • Transporter från det att församlingen har tagit över till dess att gravsättningen
 • Sker transporten till en plats utanför kommunen hamnar istället
 • kostnaden för transporten på dödsboet.
 • En lokal där man förvarar och visar stoftet.
 • En lokal där man utför en begravningsceremoni utan religiösa symboler.

1 januari 2000 ändrades begravningslagen med så kallad begravningsclearing. De tjänster som varit kostnadsfria i den ort där den avlidne varit folkbokförd, även ska vara kostnadsfria för dödsboet när en annan församling eller kyrklig samfällighet utför tjänsterna. Nu får även ett dödfödda foster rätt till en gravplats.

 

Kyrkoavgift och begravningsavgift är egentligen två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland. Kyrkoavgiften betalas utav Svenska kyrkans medlemmar men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Dödsboet står för övriga kostnader, bl.a.:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport av den avlidne till bisättningslokalen
 • Musik och sång (utanför det som ingår i församlingen)
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Fika/mat vid minnesstund
 • Lokal för minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyråns arbetskostnader
 • Flyttstädning
 • Flytt
 • Bortforsling av bohag
 • Mäklararvode vid försäljning av bostad