Skip to content

Askgravlund eller asklund

Vad är en askgravlund?

En askgravlund eller asklund är en variant av en minneslund, men med några viktiga skillnader: dels får anhöriga vara med vid gravsättningen, och dels får namnet av den avlidne finnas i askgravlunden.

Askgravlundar är en ny begravningsform som börjar bli mer och mer populär i Sverige. Askergravlund är ett gravskick som är ett mellanting mellan urnsättning och minneslund. Askan gravsätts på en utsatt plats och en natursten med namninskription placeras över.

Denna typ av begravningsform är för att de anhöriga vill ha en plats att gå till som inte en minneslund tillgodoser. Det andra alternativet med en urngrav kan också vara betungande att sköta om så därför är just mellanvarianten askgravlund oftast en väldigt bra lösning.

Naturstenarna man använder för detta ändamål är betydligt mindre än vanliga gravstenar, bara ca 30 centimeter höga.