Skip to content

Val av gravplats

Val av gravplats

Val av gravplats åt den avlidna, Tänk noga efter för att hitta ett alternativ som verkligen passar. Ibland har man reserverat en gravplats i förväg.

Det är upp till de anhöriga att komma överens om vad som passar bäst om det inte finns en gravplats reserverad.

När man väljer en gravplats finns det olika faktorer att överväga:

Begravningsplatsens typ:

Det finns olika typer av begravningsplatser att välja mellan, inklusive kyrkogårdar, kommunala begravningsplatser och privatägda begravningsplatser.

Varje typ kan ha sina egna regler och begränsningar, så det är viktigt att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga.

Religiösa eller kulturella överväganden:

Vissa religiösa eller kulturella traditioner kan ha specifika krav eller riktlinjer när det gäller gravplatsval.

Det kan vara viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter och välja en plats som är förenlig med den avlidnes önskemål och religiösa eller kulturella bakgrund.

Geografisk plats:

En annan faktor att beakta är platsens geografiska läge. Det kan vara viktigt för närstående att ha en gravplats som är lättillgänglig för besök och underhåll.

Det kan också vara önskvärt att gravplatsen ligger i närheten av andra familjegravar eller en plats som var särskilt betydelsefull för den avlidne.

Underhåll och kostnader:

Gravplatser kräver regelbundet underhåll och vård. Det kan vara bra att undersöka vilka underhållsåtgärder som erbjuds på olika platser och vilka kostnader som är kopplade till dessa.

Det kan även finnas avgifter för inköp eller arrende av en gravplats.

När man väljer en gravplats är det viktigt att ta tid att överväga alla dessa faktorer och diskutera beslutet med närstående och eventuellt med en representant från begravningsbyrån för att få relevant vägledning och råd.

Val av gravsten

När du väljer gravsten så bör du tänka på vad du har för möjlighet att underhålla den. Olika typer av stenar och gravyr kräver olika mycket underhållning. När det gäller texten på gravstenen så kan du skriva några personliga ord utöver den vanliga texten.

Läs mer om att välja grav och gravplats  Svenska Kyrkan