Skip to content

Begravning av djur

Att förlora sin bästa vän 

När du förlorat ditt djur kan det kännas som att en familjemedlem lämnat dig. Det kan därför vara viktigt att ha en plats att gå till för att sörja och minnas.

 
 

Vid begravning av djur

När ett djur ska begravas är det många saker du ska ha i åtanke. Det är inte tillåtet att begrava sitt husdjur i skog eller mark du inte äger. Har ditt djur blivit smittad av en sjukdom får djuret inte begravas då det kan smitta andra djur.

Vissa kommuner tillåter att begrava djuret på tomten eller i trädgården. Andra kommuner tillåter endast att ditt djur begravs på en djurkyrkogård eller gravplats avsedd för husdjur. Du kan även behöva kremera ditt husdjur för att få begrava djurets kropp.

Skulle det vara så att vädret inte tillåter eller någon annan händelse gör att du inte kan begrava ditt djur. Kyl ner kvarlevorna och placera kroppen i en lufttät märkt behållare.

För att förhindra spridning av sjukdomar bör du begrava ditt husdjur så fort som möjligt. Begravningen behöver ske inom ett dygn efter att djuret gått bort. Begravs djuret på tomten ska gravplatsen vara 30 meter från huset och minst 50 meter från vattenkällor som bäckar, floder, brunnar och träsk för att förhindra förorening.

Djupet på graven beror på hur stort djuret är som ska begravas, I regel bör graven vara minst en meter djup och det är bra om djuret placeras i en kista, trälåda. Lägg några tyngre stena över för att förhindra att andra djur gräver upp graven, täck sedan över med jord.

När det gått några veckor går det bra att plantera blommor eller vad du själv önskar där ditt djur begravs. Det blir ett vackert sätt att minnas och hedra ditt djur

Ska jag begrava eller kremera mitt djur?

Dom första funderingarna som kan dyka är om jag ska begrava eller kremera mitt djur?  När ett husdjur har avlidit kan du välja mellan att begrava djurets kropp eller kremera kroppen. Här finns det regler och anvisningar att förhålla sig till, det är kommunen där du bor i som bestämmer vad som får göras och vad som inte får göras. I vissa kommuner är det tillåtet att begrava djurets kropp, medan i andra kommuner måste kroppen från djuret kremeras.

Se vilka regler som gäller i just din kommun 

Sveriges kommuner 

Kremering av katt, hund eller häst

När en kremering av katt eller hund ska utföras behövs tillstånd från Jordbruksverket.  

Sen behöver du vända dig till en godkänd kremeringsanläggning. Dom flesta veterinärkliniker hjälper dig med kremering av katt, hund och även hästar.