Skip to content

Dödsbotömning, städning, värdering

IMG_1100

Dödsbotömning

Att ”tömma” ett dödsbo refererar till processen att ta itu med innehållet i den avlidnes bostad eller egendom efter deras död. När någon avlider kan det vara nödvändigt att tömma bostaden för att kunna avveckla och fördela tillgångarna på ett bra sätt.

Här är några steg att överväga när man ska tömma ett dödsbo:

Gå igenom tillgångarna:

Det första steget är att göra en inventering av vad som finns i bostaden och andra placeringsutrymmen som tillhör dödsboet.

Det inkluderar möbler, kläder, hushållsartiklar, dokument, värdefulla föremål etc. 

Identifiera värdefulla föremål:

Under inventeringen kan det vara bra att värdera och kategorisera värdefulla föremål, t.ex. smycken, konstverk och andra antikviteter. 

Fördelning av tillgångar:

När tillgångarna är värderade kan man överväga hur de ska fördelas bland arvingarna

I vissa fall kan en advokat eller boutredningsman vara inblandad för att säkerställa att fördelningen sker enligt lag.

Bouppteckning

När bouppteckning är klar så kan man börja med rensning och tömning av dödsboet. Du kan nu boka Stockholm Flytt & Transport för tömning av hela eller delar av dödsboet. Stockholm Flytt & Transport samarbetar även med flera hjälporganisationer och flera auktionshus.

Städning av dödsbo 

När bostaden för dödsboet är tömt är det dags för att utföra en  dödsbostädning. 

Dödsbotömning-dödsbo