Skip to content

Vårdnadsintyg

För att kvittera ut försändelser som kommer till den som avlidit måste man ha ett vårdnadsintyg, dvs ett intyg som visar att man är  vårdare av dödsboet (beställare av begravning). Vårdnadsintyget lämnar man till posten när man ska kvittera ut Rek/utrikes rek samt Värde/utrikes värdebrev som sedan förvaras på postkontoret och kan åberopas vid flera tillfällen under giltighetstiden.

Vem utfärdar vårdnadsintyg?
Du vänder dig till din begravningsbyrå som kan utfärda vårdnadsintyget åt dig, begravningsbyrån intygar med blanketten att du är vårdare av dödsboet genom att skriva under. Begravningsbyrån skall också se till att identiteten på den som har hand om dödsboet är styrkt och se till att även den skriver under.

Om vårdare av dödsboet är efterlevande make kan man istället för vårdnadsintyg gentemot posten använda dödsfallsintyg med släktutredning som skatteverket utfärdar.

När kan det utfärdas och hur länge gäller det?
 Vårdnadsintyget kan utfärdas direkt efter dödsfallet när begravningsbyrån fått dödsbevis men det gäller bara inom fyra månader efter ett dödsfall och innan bouppteckning eller dödsboanmälan är klar.

Boutredningsman 
Boutredningsman som av rätten är förordnad har alltid rätt att kvittera ut både före och efter det att bouppteckning har gjorts när den för posten visar upp rättens förordnande.