Skip to content

Minnesgåva

Att hedra den avlidene som gått bort med en minnesgåva till t.ex en välgörenhetsorganisation eller andra saker som kan göra nytta. Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av den som avlidigt.

Minnesblad (minnesbrev)- text/hälsning

Oftast lämnar välgörande organisationer ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan. Givaren kan välja var minnesbladet ska lämnas, direkt till de anhöriga, till begravningsbyrån eller till kyrkan/kapellet för överlämning vid begravningsceremonin.

Skicka pengar

Vid inbetalning till orginasationer är det viktigt att informera vem inbetalningen avser för, vilket ändamål pengarna önskas användas till. Kontaktuppgifter så organisationen kan skicka ett minnesblad och tacka för den finna gåva dom fått. Exempel nedan för att skicka pengar…

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Vilken dag begravningen sker
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Se till att beställa/skicka gåvan åtminstone 5 dagar före du vill att minnesbladet ska levereras för att försäkra dig om att det kommer fram i tid.