Skip to content

Minnesgåva

Minnesgåva

Att hedra den avlidne som gått bort med en minnesgåva till t.ex en välgörenhetsorganisation eller andra saker som kan göra nytta. Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av den som avlidit.

Det är vanligt att man ger en minnesgåva till de anhöriga som ett sätt att visa sitt stöd och deltagande i sorgen.
Det finns olika typer av minnesgåvor som man kan ge.

Det kan vara blommor eller växter som symboliserar kärlek, sorg eller hopp. Det kan också vara en gåva som är kopplad till något som den avlidne personen var passionerad över.

Det är brukligt att informera de anhöriga om att man har gjort en minnesgåva genom att skicka ett kondoleansbrev eller kondoleanskort där man uttrycker sin medkänsla och delade sorg. På så sätt får de anhöriga veta att man tänker på dem och att man har hedrat den avlidne personens minne.
Att ge en minnesgåva är ett personligt sätt att visa sitt stöd och respekt till den avlidne och dennes familj och samtidigt bidra till något meningsfullt för framtiden.

Minnesblad (minnesbrev) – text/hälsning

Oftast lämnar organisationer ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan. Givaren kan välja var minnesbladet ska lämnas, direkt till de anhöriga, till begravningsbyrån eller till kyrkan/kapellet för överlämning vid begravningsceremonin.

Skicka pengar

Vid inbetalning till organisationer är det viktigt att informera vem inbetalningen avser för, vilket ändamål pengarna önskas användas till. Kontaktuppgifter så organisationen kan skicka ett minnesblad och tacka för den finna gåva dom fått. Exempel nedan för att skicka pengar…

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Vilken dag begravningen sker
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Se till att beställa/skicka gåvan åtminstone 5 dagar före du vill att minnesbladet ska levereras för att försäkra dig om att det kommer fram i tid.

Länkar