Skip to content

Änglabarn

Änglabarn, barn som antingen är dödfödda eller de barn som dör efter födseln. Fler föräldrar känner även en stark samhörighet till sena missfall. Det är inte fel att kalla ett missfall för änglabarn.

Rätt till begravningsgudstjänst och minnesplats för dödfödda

Svenska kyrkan har fastställt att aborterade foster också är människor.  Som förälder har man rätt att ha en begravningsgudstjänst om man så önskar.

Förening för änglabarn

VSFB- hjälper föräldrar som ett stöd i sorg men finns även till som ett stöd för syskon och andra anhöriga. 

Vi som förlorat barn