Skip to content

Änglabarn

Änglabarn, barn som antingen är dödfödda eller de barn som dör efter födseln. Fler föräldrar känner även en stark samhörighet till sena missfall. Det är inte fel att kalla ett missfall för änglabarn.

Rätt till begravningsgudstjänst och minnesplats för dödfödda

Svenska kyrkan har fastställt att aborterade foster också är människor.  Som förälder har man rätt att ha en begravningsgudstjänst om man så önskar.

För föräldrar som förlorat ett änglabarn kan sorgprocessen vara överväldigande och unik. Stödgrupper och terapi kan vara till hjälp för att hjälpa familjen att hantera den förlust och sorg de upplever. Att dela berättelser om sina änglabarn och minnas dem kan vara ett viktigt sätt för föräldrar att bearbeta sin sorg och hedra minnet av sina barn.
Det är viktigt att komma ihåg att varje individ och familj hanterar förlusten av ett änglabarn på sitt eget sätt. Det finns inget rätt eller fel i sorgprocessen, och det är viktigt att ge stöd och förståelse till dem som upplever denna förlust.

Förening för änglabarn

VSFB- hjälper föräldrar som ett stöd i sorg men finns även till som ett stöd för syskon och andra anhöriga. 

Vi som förlorat barn