Skip to content

Arvsrätt

I Sverige så skyddar arvsrätten släktingarna till någon som dör. Olika familjemedlemmar kommer olika långt fram i ledet. Man kan testamentera bort sina tillgångar men de biologiska barnen har alltid rätt till sin laglott. Denna lag gör att familjemedlemmar har rätt till sin beskärda del.  

Om den avlidna var gift, ärver den efterlevande maken/makan. Finns det gemensamma barn, ärver den efterlevande maken/makan före dem. Den efterlevande maken/makan ärver med s.k. fri förfoganderätt och får inte testamentera bort den ärvda egendomen. De gemensamma barnen är efterarvingar i dödsboet. De ärver först när båda makarna har avlidit.