Skip to content

Testamente

Testamente

Om du vill fördela arvet efter din bortgång enligt dina önskemål ska du upprätta ett testamente som är ett juridiskt bindande dokument där dina önskemål styrks. Efterlevande barn har dock alltid rätt till hälften av arvet enligt laglotten.

Kan jag upprätta ett testamente själv?

Om tillgångarna inte är så komplicerade (där ingen nyttjanderätt, förvaltarskap, förfoganderätt eller avkomsträtter eller liknande ska regleras) går det alldeles utmärkt att upprätta testamentet själv med en lämplig och anpassad mall. Det viktigaste är att man då uppfyller de formella kraven som är:

  • Vara upprättat i skrift och undertecknat av testatorn (Den som arvet avser)
  • Testators underskrift måste vara bevittnad av två personer som inte är jäviga,
  • dvs:
- personerna måste vara över 15 år
- personerna lider inte av psykisk
  • störning som gör att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen

  • personerna är inte släkt i rätt upp- eller nedstigande led (såsom föräldrar,
  • farföräldrar, barn eller barnbarn). De får heller inte vara make eller syskon,
  • inte ens till någon i släktledet.

Om du känner dig osäker eller har frågor om vad man kan göra är det självklart bästa att gå till jurist/advokat/banken/begravningsbyrå eller liknande som kan ta hänsyn till dina önskemål och styrka de skriftligt på rätt sätt.

Testamentera pengar till välgörande ändamål

Allt fler väljer idag att testamentera sina tillgångar till andra viktiga ändamål och då speciellt forskning och välgörenhet. Att skänka pengar till välgörenhet är ett sätt att bidra till den mänskliga utvecklingen, skapa bättre livskvalitet/vård och att ta fram effektivare mediciner som kan vara livsavgörande.

Under rekommenderade länkar finner ni välgörande organaisationer som hjälper till att få in rätt detaljer i ett testamente för sådant syfte. En del har handledningar om hur du upprättar testamente som du fritt kan beställa från dessa. Kontaktuppgifter finns oftast angivet till de personer som handhar testamenten.