Skip to content

Dödsbo, kvarlåtenskap – kostnader och skulder

En avliden person lämnar ett dödsbo efter sig, en kvarlåtenskap. Dödsbo är även en juridisk person och kvarlåtenskapen måste regleras i en bouppteckning senast 3 månader efter dödsfallet.

Dödsboets kostnader

Det är dödsboet som står för den övriga begravningskostnaden som inte ingår i skattemässiga begravningsavgiften, vilka t.ex. kan vara

 • kista, eventuell urna och dekorationer
 • bärare (Om begravning sker av medlem av Svenska kyrkan och
 • begravningsceremonin hålls enligt kyrkans ritual bekostas bärare av
 • kyrkoavgiften (från hemförsamlingen) i de fall ceremonin avslutas vid graven.)
 • svepningsarbete
 • transport av kista/avlidne till lokal för bisättning/begravningsceremoni
 • Musik och sång (utanför det som ingår i församlingen)
 • skötsel av enskild grav.
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Fika/mat vid minnesstund
 • Lokal för minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyråns arbetskostnader

Dödsboet kan även stå för andra kostnader relaterade till begravningen såsom sorgekläder, transporter, vistelsekostnader osv.

Ekonomiskt bistånd när dödsboet inte täcker skulder

Man kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen. Man ska då alltid kontakta socialtjänsten innan en beställningen av begravning görs för att utreda om ett sådant bistånd är tillämpligt. Om den avlidna är minderårig kan däremot den försörjningsskyldiga (t.ex. förälder) bli ansvarig för begravningskostnaderna beroende på vilken hemkommun det handlar om, ring den lokala socialtjänsten för mer information.