Skip to content

Ordna egen begravning

Att ordna en egen begravning kan vara en svår uppgift, med hjälp av våra verktyg och information på denna sida underlättar det.

En begravning är väldigt personlig och det finns många olika möjligheter och val som kan vara svårt att välja. Vissa väljer en enkel begravning medan andra föredrar en mer personlig och anpassad begravning.

När du planerar en begravning, är det viktigt att den person som gör arrangemang kan ge anvisningar och fatta beslut om begravningens detaljer. Denna person kommer också att ansvara för att ordna med betalningen till begravningen.

Du kan göra begravningen i ditt hem, i kyrkan eller på annan plats, till exempel en advokatbyrå eller en väns hem. Du kommer att behöva göra tidiga beslut om:

 • Om det blir en begravning eller kremering
 • Var begravningen kommer att äga rum (kyrka, kapell, begravningsplats,
 • någon annanstans)

Vad får man göra i samband med begravning och gravsättning

Det kan kännas bra att man som anhörig ordnar med begravning och gravsättning på ett sätt som uppfyller den dödes önskemål så långt som möjligt, om denne har haft några.

Annars är det alltid rätt att begravningen genomförs på ett sätt som känns bra för sig själv och andra närstående. Men oavsett hur begravningen går till är det bra att veta vad man får och inte får göra i samband med begravning och gravsättning.

Det här kan du t.ex. få göra själv:

 • ordna med svepning, svepdräkt
 • arrangera borgerlig begravning
 • dekorera kistan
 • formulera dödsannonsen
 • hjälpa till i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
 • använda eget bårtäcke
 • ordna minnesstund
 • ta med egen jord till mullpåläggning vid begravning.

Genom särskilt tillstånd kan man t.ex. få

 • tillverka och välja kista eller urna
 • lägga minnessaker i kistan eller urnan
 • välja musik och sång samt musiker och sångare
 • spela själv i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
 • gravsätta, själv sprida askan i hav eller natur
 • gravsätta själva kistan eller urnan
 • tillverka och välja gravsten.

Däremot får man bl.a. inte göra följande:

 • öppna en grav på allmän begravningsplats
 • gravsätta i släktgrav utan tillstånd
 • kremera
 • sprida askan i minneslund
 • flytta kistan eller urnan mellan olika gravplatser
 • förvara askan efter en kremerad avliden i hemmet.

Personalen på begravningsbyråer kan bl.a. hjälpa till att förklara allt du behöver veta om begravningen, inklusive:

 • Valet av kista eller skrin
 • Klädsel på den avlidne
 • Transporter vid dagen för begravningen
 • Skriva och placera en dödsruna
 • Alternativ till religiösa begravningar
 • Val av musik
 • Organisera blommor eller gåvor
 • Förbereda ett lovtal
 • Trycksaker
 • Catering

Begravningspogram

Ett begravningsprogram kan vara bra att ge till de som kommer till begravningen, dels för att tala om vad som händer under begravningen men också som ett minne att ta med sig hem. I programmet kan man därför med fördel lägga in en fin bild på personen och även en personlig