Skip to content

När dödsfallet inträffat

När dödsfallet inträffar finner du information om vad du behöver tänka på när någon närstående gått bort. Det är ganska vanligt att man inte riktigt vet vad man skall göra när det händer

På sjukhuset

Det är vanligast att människor avlider på sjukhus eller vårdhem till följd av hög ålder eller sjukdom. Det är sjukhusets ansvar att bekräfta dödsfallet och ser därför till att en läkare skriver dödsbevis. I lagen regleras att vårdpersonalen skall visa respekt, hänsyn och omtanke om de anhöriga och den som har avlidit. Vårdpersonalen ska också se till att man får ett sista farväl på ett värdigt och fint sätt.

Under vård i hemmet

När en person avlider i hemmet skall man ta kontakt med vården och då i första hand den som hade ansvar för vården av personen. En läkare kan sedan konstatera dödsfallet för att utfärda dödsbeviset så att begravning senare kan genomföras.

Man kan själv som anhörig ta hand om den avlidna till exempel genom att svepa kroppen och placera den i en kista. Dock är det vanligast att man anlitar en begravningsbyrå som då hämtar den avlidna, de har jour även på nätter och helger. De hjälper även till med annat kring begravningen.

Oväntad bortgång

Om det händer att någon oväntat avlider på något annat ställe än sjukhuset, t.ex i hemmet eller på allmän plats ska man i första hand ringa ambulans via larmnumret 112. Om ambulanspersonalen inte lyckas återuppliva personen och dödsfallet bekräftas, kommer ambulanspersonalen kontakta polisen. Polisen tar sedan på plats ställning till om det behövs en rättsmedicinsk obduktion för att utesluta brott, eller om det räcker med att en läkare som känner till bakgrunden kan skriva intyg om dödsorsaken utan obduktion.

 

Utomlands


När är svensk medborgare avlider i ett annat land är det generellt en lokal läkare eller polis gör identifieringen och som kontaktar den svenska ambassaden. Ambassaden anmäler sedan dödsfallet till UD:s konsulära enhet som meddelar lokala polisen vars uppgift är att så snabbt som möjligt informera närmast anhöriga och ta reda på om det finns några försäkringar som t.ex. täcker hemtransport av kvarlevorna som normalt finns i en hemförsäkring. Det är ambassaden som utfärdar dödsbevis och liknande som är nödvändigt för att en lokal begravningsbyrå ska kunna hjälpa till med transporten av den avlidna till Sverige.

Om det inte finns några anhöriga, eller om det inte finns någon försäkring och familjen inte har råd att betala kostnaderna för hemtransport, ordnar ambassaden en enkel, värdig, lokal begravning.

En hemtransport i kista kan kosta uppåt 100.000:- medan en hemtransport från en kremering i urna kostar lite mindre än en vanlig flygbiljett.

Källa: HÄLSINGLAND/SÖDERHAMNS-KURIREN

Det kan bli dyrt att ta hand om sina avlidna. Att få hem en anhörig.

Landets landsting bestämde 2005 att det är de anhöriga eller dödsboet som ska stå för kostnaden att transportera hem den avlidne. Det gäller ifall en person vårdas på ett sjukhus i en annan ort därför att behandlingen inte finns på hemorten. Däremot betalar landstinget för transporten i fall en patient dör under vård i ett annat län.

Att få hem den avlidne till hemorten kan bli dyrt. Det kostar i både avgift och milersättning och en resa på 20 mil går på uppemot 7 000 kronor.

läs mer vad regeringskansliet skriver gällande dödsfall utomlands